Hakkımızda

Evrensel hukuk her bakımdan insanların haklarının ve sınırlarının belirlenmesi için önemli bir koruyuculuk izafe eder. Her ülkenin hukuk sistemin içinde evrensel hukuktan önemli bir bölüm bulunur. Biz hukukçular ise kanunların uygulanması ve hukuk düzeninin sorunsuz olarak işleyerek hak ve adalet kavramının toplum vicdanında yerleşmesini sağlamaya çalışırız.

 

Avukatın görevi önüne gelen sorunları toplum vicdanına, kanunlara uygun şekilde çözmek için hukuk stratejisini belirlemektir. Bunun için de bir avukata düşen görev çözüm yollarının hem pratik ve akılcı olmasını sağlamak hem de işleyen hukuk sistemine aykırı olmamasına özen göstermektir. Bundan dolayı AGGA Legal olarak hukuk stratejisini önemsiyoruz.

 

Kanuna uygun akılcı çözüm yolları bulmanın önemi yanında müvekkil ile vekil arasındaki güven ilişkisinin de sürdürülecek çözüm yollarında büyük önemi vardır. Vekilin uygulamak istediği stratejiye müvekkilin güven duyması ve onay vererek destek olmasının çözüme ulaşmak ve çözümü yakalamakta son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Verilen kararlar ve gidilecek yolun tespiti sonrasında ise son derece ehil bir kadrodan oluşan profesyonel bir ekiple yapılacak her tür işlemlerin takip edilmesi ve nihai sonuca ulaşılması ise amacımızdır.